iCrop

Binnen AppsforAgri opgezette applicatie als Ag Data expert. iCrop, is een interactieve applicatie voor contact tussen teeltadviseur en teler. Door gebruik te maken van sensordata, kennis, (big)data en gebruiksvriendelijke apps, biedt iCrop agribusiness bedrijven en telers oplossingen voor het optimaliseren van de opbrengst, nu en in toekomst!

iCrop is een innovatieve toonaangevende wereldspeler op het gebied van online oplossingen en apps voor de agribusiness bedrijven. Door reductie van water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen biedt iCrop een duurzame en efficiënte voedselproductie

SmartFarm

Volledige Internet of Things concepten opzetten voor de landbouw. Van het ontwerpen en bouwen van de sensoren, inrichten van LoraWan netwerken, monitoring en gespecialiseerde sensordata gericht op processturing.

AgroConnect

Projectleider: Business development: Ontwikkelen van new business voor de sectoren Veehouderij Vleesvee, Pluimvee, Open Teelt. projecten initiëren gericht op duurzaamheidsrapportages in de keten, gegevens-uitwisseling met de overheid en open data uit de gewasbeschermingskennisdatabank (GBK).

Ketenregister Consumptieaardappelen

Projectleider: initiatie, ontwerp en realisatie van ketenregister waardoor het papieren inspectiebiljet overbodig wordt. volledige digitale afhandeling van exportvoorbereiding van consumptieaardappelen. integratie en interoperabiliteit opgezet met bestaande systemen van de CLIENT-Export, KCB en NAK.

CLIENT-Export

Projectleider: systeemontwerp, functioneel ontwerp, realisatie en implementatie van sectoren Pootaardappelen, Zaaizaden, Groeten en Fruit, Snijbloemen en Potplanten, Fytosanitair algemeen en Bloembollen. Invulling gegeven aan omvangrijke Publiek Private Samenwerking tussen Ministerie Economische Zaken, Keuringsdiensten en Bedrijfsleven.

Inventarisatie informatie-uitwisseling Overheid - Bedrijfsleven

Projectleider: volledige inventarisatie van informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven inclusief koppelvlakken. aanbeveling met betrekking tot optimalisatie van informatie-uitwisseling door middel van 24 concrete projecten.

Ketenregister bloembollen

Projectleider: projectleider: initiatie, ontwerp en realisatie van ketenregister waardoor het papieren inspectielijsten en gedecentraliseerde registratie van inspectieresultaten overbodig wordt. volledige digitale afhandeling van exportvoorbereiding van bloembollen en vaste planten. Integratie via system to system koppeling met CLIENT-Export en IBP.

Inventarisatie informatie-uitwisseling Overheid - Bedrijfsleven

Projectleider: standaarden in de land- en tuinbouw, Ministerie EZ, AgroConnect, Anthos, ontsluiten GBK. open data client export implementaties, client Import electronische certificaten, geautomatiseerde documentcontrole.